Giải SBT Toán 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

1. Giải bài 3.17 trang 114 SBT Hình học 12 Viết phương trình mặt phẳng (α) trong các trường hợp sau: a) (α) đi qua điểm M(2; 0; 1) và nhận  (overrightarrow n = (1;1;1)) làm vecto pháp tuyến; b) (α) đi qua điểm A(1; 0; 0) và song song với giá của hai vecto (overrightarrow u = […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ