Giải SBT Toán 12 Bài 3: Phương trình đường thẳng

1. Giải bài 3.31 trang 130 SBT Hình học 12 Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng Δ trong các trường hợp sau: a) Δ đi qua điểm A(1; 2; 3) và có vecto chỉ phương (overrightarrow a = (3;3;1)) b) Δ đi qua điểm B(1; 0; -1) và vuông góc với […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ