24. Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như hình vẽ. – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

24. Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như hình vẽ.

Biết (fleft( 0 right) = 0), khi đó, số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {fleft( {{x^2}} right)} right)) là

A. 5.

B. 9 .

C. 11.

D. 13

Lời giải

Xét 

Xét 

Phương trình (y’ = 0) có 13 nghiệm bội lẻ, do đó hàm số có 13 điểm cực trị.

Chọn đáp án D .

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ