3: Công ty X muốn thiết kế các hộp chứa sản phẩm dạng hình trụ có nắp với dung tích bằng (100,{rm{c}}{{rm{m}}^3}), bán kính đáy (x) cm, chiều cao (h) cm. Khi thiết kế, công ty X luôn đặt mục tiêu sao cho vật liệu làm vỏ hộp là ít nhất, nghĩa là diện tích toàn phần hình trụ là nhỏ nhất. Khi đó, kích thước của (x) và (h) gần bằng số nào nhất trong các số dưới đây để công ty X tiết kiệm được vật liệu nhất? – Sách Toán

3: Công ty X muốn thiết kế các hộp chứa sản phẩm dạng hình trụ có nắp với dung tích bằng (100,{rm{c}}{{rm{m}}^3}), bán kính đáy (x) cm, chiều cao (h) cm. Khi thiết kế, công ty X luôn đặt mục tiêu sao cho vật liệu làm vỏ hộp là ít nhất, nghĩa là diện tích toàn phần hình trụ là nhỏ nhất. Khi đó, kích thước của (x) và (h) gần bằng số nào nhất trong các số dưới đây để công ty X tiết kiệm được vật liệu nhất? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ