Most of the helium in the universe was formed____________


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án A

Dịch đề bài: Hầu hết Heli trong vũ trụ được tạo ra____________   

A. trong một thời gian rất ngắn

B. trong khoảng không liên sao

C. trước khi phần lớn Hydro được sinh ra

D. trong phút tồn tại đầu tiên của Vũ trụ.

Câu hỏi lấy thông tin. Hướng dẫn làm bài có ở câu 44.

Trích thông tin bài: “But the nuclear reactions that led to the formations of helium went on for only relatively short time. By the time the universe was a few minutes old, helium production had effectively ceased.”

Tạm dịch: Nhưng phản ứng hạt nhân tạo ra Heli chỉ tiếp diễn trong một quãng thời gian khá ngắn. Cho đến lúc Vũ trụ tồn tại được một vài phút, quá trình sản xuất Heli đã hoàn toàn dừng lại.

Như vậy, các phản ứng sinh ra Heli chỉ kéo dài vài phút, khá ngắn.

Vậy nên, đáp án A là phù hợp.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ