According to the passage, how is solar energy production similar to geothermal energy production?l


 • Câu hỏi:

  According to the passage, how is solar energy production similar to geothermal energy production?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  A. They both require the use of a generator: Chúng đều cần sử dụng máy phát điện.

  B. They both use heat from the earth’s surface: Chúng đều sử dụng nhiệt từ bề mặt trái đất.

  C. They both require fairly simple technology: Chúng đều cần công nghệ khá đơn giản

  D. They are both conventional and costly: Chúng đều là nguồn năng lượng truyền thống và đắt đỏ.

  Đáp án A sai vì đoạn 2 nói về solar energy không nói tới generator. Đáp án B sai vì đoạn 2 nói về solar genergy không nói tới earth’s surface

  Đáp án D sai vì cả 2 nguồn năng lượng này đều là năng lượng mới để thay thế cho những nguồn năng lượng truyền thống. Vậy đáp án chính xác là đáp án C cho những nguồn năng lượng truyền thống. Vậy đáp án chính xác là đáp án C. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ