Bạn An xếp 7 viên bi có cùng bán kính (r = 3,{rm{cm}}) vào một cái lọ hình trụ có chiều cao (h = 20,{rm{cm}}) sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Sau đó, An đổ đầy nước vào lọ thì lượng nước đổ vào gần nhất kết quả nào sau đây? – Sách Toán

Bạn An xếp 7 viên bi có cùng bán kính (r = 3,{rm{cm}}) vào một cái lọ hình trụ có chiều cao (h = 20,{rm{cm}}) sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Sau đó, An đổ đầy nước vào lọ thì lượng nước đổ vào gần nhất kết quả nào sau đây? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ