Cho ba con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang.


 • Câu hỏi:

  Cho ba con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Biết ba lò xo giống hệt nhau và vật nặng có khối lượng tương ứng là ({{m}_{1}},{{m}_{2}}) và ({{m}_{3}}) . Lần lượt kéo ba vật sao cho ba lò xo giãn cùng một đoạn A như nhau rồi thả nhẹ cho ba vật dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc của hai vật ({{m}_{1}},{{m}_{2}}) có độ lớn lần lượt ({{v}_{1}}=20cm/s,,,{{v}_{2}}=10cm/s.)  Biết ({{m}_{3}}=9{{m}_{1}}+4{{m}_{2}}), độ lớn vận tốc cực đại của vật ({{m}_{3}})  là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Do ba con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang và sau khi thả nhẹ cả ba con lắc cùng dao động với biên độ A nên:

  + Áp dụng công thức ({{v}_{max }}=omega A)  ta có ({{v}_{1}}={{omega }_{1}}A=sqrt{frac{k}{{{m}_{1}}}}A=20cm/s,,left( 1 right))

  + ({{v}_{2}}={{omega }_{2}}A=sqrt{frac{k}{{{m}_{2}}}}A=10cm/s,,left( 2 right))  

  + và ({{v}_{3}}={{omega }_{3}}A=sqrt{frac{k}{{{m}_{3}}}}A,left( 3 right))

  Từ (1), (2) và (3) ta rút ra ({{m}_{1}},{{m}_{2}})  thay vào biểu thức ({{m}_{3}}=9{{m}_{1}}+4{{m}_{2}}) tìm được ({{v}_{3}}=4cm/s) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ