Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo


 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 50 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số ({{omega }_{F}}). Biết biên độ dao động của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ({{omega }_{F}}) thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi ({{omega }_{F}}=25rad/s) thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Khi ({{omega }_{F}}=25,rad/s) thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại khi đó trong hệ xảy ra hiện tượng cộng hưởng ta có:

  ({{omega }_{o}}={{omega }_{F}}=25rad/sRightarrow {{omega }_{o}}=sqrt{frac{k}{m}}Rightarrow m=frac{k}{omega _{o}^{2}}=frac{50}{{{25}^{2}}}=0,08kgRightarrow m=80g) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ