Cho các số thực (x,,,y,,,m). Biết rằng có duy nhất một số phức (z = x + yi) thỏa mãn (z.overline z  = 4) và (mx + 2y + 2m – 1 = 0), hãy tìm giá trị của (m). – Sách Toán


DẠNG TOÁN 42 TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Cho các số thực (x,,,y,,,m). Biết rằng có duy nhất một số phức (z = x + yi) thỏa mãn (z.overline z  = 4) và (mx + 2y + 2m – 1 = 0), hãy tìm giá trị của (m).

A.(0). 

B. (frac{1}{2}). 

C. ( – frac{9}{4}). 

D. ( – frac{{15}}{4}).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi (M) là điểm biểu diễn của (z). 

Ta có (z.overline z  = 4 Leftrightarrow {x^2} + {y^2} = 4.) Suy ra (M) thuộc đường tròn (left( C right)) tâm (O), bán kính (R = 2).

Mặt khác, (M) thuộc đường thẳng (Delta :,mx + 2y + 2m – 1 = 0) 

Do đó, (M = Delta  cap left( C right)).

Theo yêu cầu của bài toán thì (M) là duy nhất, điều này xảy ra khi và chỉ khi (,Delta ) tiếp xúc với (left( C right)).

Khi đó (dleft( {O,(Delta )} right) = R) ( Leftrightarrow frac{{left| {2m – 1} right|}}{{sqrt {{m^2} + 4} }} = 2 Leftrightarrow left| {2m – 1} right| = 2sqrt {{m^2} + 4} )

( Leftrightarrow {left( {2m – 1} right)^2} = 4left( {{m^2} + 4} right))( Leftrightarrow 4{m^2} – 4m + 1 = 4{m^2} + 16 Leftrightarrow m =  – frac{{15}}{4}).

Vậy (m =  – frac{{15}}{4}) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ