Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định và liên tục trên (mathbb{R}) thoả (fleft( {{x^5} + 4x + 3} right) = 2x + 1,,forall x in mathbb{R}.)Tích phân (int_{ – 2}^8 {fleft( x right)} dx) bằng – Sách Toán


DẠNG TOÁN 41 TÍCH PHÂN HÀM ẨN – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định và liên tục trên (mathbb{R}) thoả (fleft( {{x^5} + 4x + 3} right) = 2x + 1,,forall x in mathbb{R}.)Tích phân (int_{ – 2}^8 {fleft( x right)} dx) bằng

A.(2).

B. (10).

C. (frac{{32}}{3}).

D. (72).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đặt (x = {t^5} + 4t + 3 Rightarrow dx = left( {5{t^4} + 4} right)dt).

Đổi cận: (left{ begin{array}{l}x =  – 2 Rightarrow t =  – 1\x = 8 Rightarrow t = 1end{array} right.)

Khi đó (intlimits_{ – 2}^8 {fleft( x right)dx}  = intlimits_{ – 1}^1 {fleft( {{t^5} + 4t + 3} right)left( {5{t^4} + 4} right)dt}  = intlimits_{ – 1}^1 {left( {2t + 1} right)left( {5{t^4} + 4} right)dt}  = 10).

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ