How can parents help their children


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án A

Dịch đề bài: Các bậc cha mẹ có thể giúp con cái của họ như thế nào?

A. Bằng cách cố gắng suy nghĩ theo cách của chúng

B. Bằng cách học trở nên can đảm hơn

C. Bằng cách phớt lờ lời khuyên của những người khác

D. Bằng cách trở nên thoải mái hơn.

Trích bài: what, then, can we as parents do to help them? The best thing is to forget all the advice that your parents gave you, and step into your teenagers shoe.

Tạm dịch: Vậy thì những người làm cha mẹ như chúng ta làm gì để giúp đỡ chúng? Điều tốt nhất là quên đi tất cả những lời khuyên mà cha mẹ của bạn đã dành cho bạn và đứng vào vị trí của con bạn.

→ Đứng vào vị trí của con cái ngụ ý là hãy cố gắng thử suy nghĩ theo cách của chúng → chọn đáp án A Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ