Cho hàm số (y=fleft( x right)). Đồ thị hàm số (y=f’left( x right)) như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}}-3 right).)


 • Câu hỏi:

  Cho hàm số (y=fleft( x right)). Đồ thị hàm số (y=f’left( x right)) như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right)=fleft( {{x}^{2}}-3 right).)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: B

  (g’left( x right) = 2xf’left( {{x^2} – 3} right))

  (g’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  f’left( {{x^2} – 3} right) = 0
  end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  {x^2} – 3 = – 2\
  {x^2} – 3 = 1left( {nghiem{rm{ }}kep} right)
  end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  x = pm 1\
  x = pm 2left( {nghiem{rm{ }}kep} right)
  end{array} right.)

  Bảng biến thiên

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ