Cho hàm số (y=f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d) có đồ thị như hình dưới đây Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (min left( -5;5 right)) để phương trình ({{f}^{2}}(x)-(m+4)left| f(x) right|+2m+4=0) có 6 nghiệm phân biệt

Cho hàm số (y=f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d) có đồ thị như hình dưới đây Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (min left( -5;5 right)) để phương trình ({{f}^{2}}(x)-(m+4)left| f(x) right|+2m+4=0) có 6 nghiệm phân biệt – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ