Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác đều, (SAbot left( ABC right)). Mặt phẳng (left( SBC right)) cách (A) một khoảng bằng (a) và hợp với mặt phẳng (left( ABC right)) một góc (30{}^circ ). Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng

Chuyển đến thanh công cụ