Mặt tiền nhà ông An có chiều ngang (AB=4m), ông An muốn thiết kế lan can nhô ra có dạng là một phần của đường tròn (left( C right)) (hình vẽ). Vì phía trước vướng cây tại vị trí (f) nên để an toàn, ông An cho xây đường cong cách 1m tính từ trung điểm D của AB. Biết(AF=2m), (widehat{DAF}={{60}^{0}}) và lan can cao 1m làm bằng inox với giá 2,2 triệu/m2. Tính số tiền ông An phải trả (làm tròn đến hàng ngàn).

Mặt tiền nhà ông An có chiều ngang (AB=4m), ông An muốn thiết kế lan can nhô ra có dạng là một phần của đường tròn (left( C right)) (hình vẽ). Vì phía trước vướng cây tại vị trí (f) nên để an toàn, ông An cho xây đường cong cách 1m tính từ trung điểm D của AB. Biết(AF=2m), (widehat{DAF}={{60}^{0}}) và lan can cao 1m làm bằng inox với giá 2,2 triệu/m2. Tính số tiền ông An phải trả (làm tròn đến hàng ngàn). – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ