Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD)là hình vuông cạnh (a,) cạch bên (SA) vuông góc với đáy và (SA = asqrt 2 .)Gọi (H,,K,,L) lần lượt là hình chiếu vuông góc của (A) lê các cạnh (SB,,SC,,SD.) Xét khối nón (left( N right)) có đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác (HKL) và có đỉnh thuộc mặt phẳng (ABCD.) Tính thể tích khối nón (left( N right).)  – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD)là hình vuông cạnh (a,) cạch bên (SA) vuông góc với đáy và (SA = asqrt 2 .)Gọi (H,,K,,L) lần lượt là hình chiếu vuông góc của (A) lê các cạnh (SB,,SC,,SD.) Xét khối nón (left( N right)) có đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác (HKL) và có đỉnh thuộc mặt phẳng (ABCD.) Tính thể tích khối nón (left( N right).)  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ