Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳg (ABCD). Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình tròn S.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng SC.

O là tâm của hình chữ nhật ABCD.

Ta chứng minh I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD:

Do OI là đường trung bình của tam giác (SACRightarrow OI//SA)

Mà (SAbot left( ABCD right)=>OIbot left( ABCD right)=>IA=IB=IC=ID)

(do O là tâm của hình chữ nhật ABCD) (1)

(Delta SAC) vuông tại A, I là trung điểm của (SCRightarrow IA=IS=IC,left( 2 right))

Từ (1), (2) suy ra : (Rightarrow IA=IB=IC=ID=ISRightarrow I) là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ