Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’. Biết (AC=2a) và cạnh bên (AA’=asqrt{2}.) Thể tích lăng trụ đó là:


 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’. Biết (AC=2a) và cạnh bên (AA’=asqrt{2}.) Thể tích lăng trụ đó là:  

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: A

  Vì ABCD là hình vuông có (AC=2a) nên (AB=frac{AC}{sqrt{2}}=asqrt{2}.)

  (Rightarrow {{S}_{ABCD}}=A{{B}^{2}}=2{{a}^{2}}.)

  Vậy ({{V}_{ABCD.A’B’C’D’}}=AA’.{{S}_{ABCD}}=asqrt{2}.2{{a}^{2}}=2sqrt{2}{{a}^{3}}.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ