Cho hs (fleft( x right)) có đạo hàm ({f}left( x right)={{left( x+1 right)}^{2}}{{left( x-1 right)}^{3}}left( 2-x right).


 • Câu hỏi:

  Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm ({f}’left( x right)={{left( x+1 right)}^{2}}{{left( x-1 right)}^{3}}left( 2-x right).) Hàm số (fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: B

  ({f}’left( x right)=0Leftrightarrow left[ begin{align}

  & x=-1 \

  & x=1 \

  & x=2 \

  end{align} right.)

  BBT:

  Dựa vào BBT ta thấy: Hàm số (fleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( 1;2 right).) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ