Vị trí trải dài từ xích đạo về chí tuyến Bắc là nhân tố chủ yếu làm cho Biên Đông có


 • Câu hỏi:

  Vị trí trải dài từ xích đạo về chí tuyến Bắc là nhân tố chủ yếu làm cho Biên Đông có

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ĐỊA

  Đáp án đúng: D

  Biển Đông có vị trí trải dài từ xích đạo về chí tuyến Bắc (nằm trong vùng nội chí tuyến, góc chiếu sáng lớn, càng về xích đạo góc chiếu càng lớn, nhận được lượng nhiệt càng nhiều) nên biển Đông có tính nhiệt đới: nhiệt độ nước biển cao, tăng dần từ Bắc vào Nam, nhiều ánh sáng, giàu ôxi, sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế.

  Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ