Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Aleft( 0;3;0 right), Bleft( 0;-3;0 right)). Mặt cầu (left( S right)) nhận AB là đường kính. Hình trụ (left( H right)) là hình trụ có trục thuộc trục tung, nội tiếp với mặt cầu và có thể tích lớn nhất. Khi đó mặt phẳng chứa đáy của hình trụ đi qua điểm nào sau đây?

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Aleft( 0;3;0 right), Bleft( 0;-3;0 right)). Mặt cầu (left( S right)) nhận AB là đường kính. Hình trụ (left( H right)) là hình trụ có trục thuộc trục tung, nội tiếp với mặt cầu và có thể tích lớn nhất. Khi đó mặt phẳng chứa đáy của hình trụ đi qua điểm nào sau đây? – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ