.Cho (x,{rm{ }}y)là các số thực thỏa mãn biểu thức ({log _2}(2x + 2) + x – 3y = {8^y}(*)). Biết (0 le x le 2018), số cắp (x,{rm{ }}y) nguyên thỏa mãn đẳng thứclà – Sách Toán


Biết (0 le x le 2018), số cắp (x,{rm{ }}y) nguyên thỏa mãn đẳng thứclà

DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

.Cho (x,{rm{ }}y)là các số thực thỏa mãn biểu thức ({log _2}(2x + 2) + x – 3y = {8^y}(*)).

Biết (0 le x le 2018), số cắp (x,{rm{ }}y) nguyên thỏa mãn đẳng thứclà

A. (2). 

B. (3). 

C. (4). 

D. (5).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

-Tự luận:

Ta có ({log _2}(2x + 2) + x – 3y = {8^y} Leftrightarrow {2^{{{log }_2}(x + 1)}} + {log _2}(x + 1) = {2^{3y}} + 3y{rm{ (1)}})

Xét hàm số (f(t) = {2^t} + t)có (f'(t) = {2^t}ln 2 + 1 > 0,forall t in mathbb{R}).

Khi đó ((1) Leftrightarrow f({log _2}(x + 1)) = f(3y) Leftrightarrow {log _2}(x + 1) = 3y Leftrightarrow x = {2^{3y}} – 1)

Với (0 le x le 2018 Leftrightarrow 1 le {8^y} le 2019 Leftrightarrow 0 le y le {log _8}2019 approx 3,7.)

Vì (y in mathbb{Z} Rightarrow y in left{ {0;1;2;3} right}). Rõ ràng với (y)nguyên thì (x) nguyên.

Vậy có 4 cặp số (x,{rm{ y}}) nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

-Tư duy + C. asio:

+ Đặt ({8^y} = M to y = {log _8}M Rightarrow {log _2}(2x + 2) + x – 3{log _8}M – M)

+Áp dụng kĩ thuật CALC: Cho (M = 100 to x = 99 = M – 1 = {8^y} – 1)

+Với (0 le x le 2018 Leftrightarrow 1 le {8^y} le 2019 Leftrightarrow 0 le y le {log _8}2019 approx 3,7.)

Vì (y in mathbb{Z} Rightarrow y in left{ {0;1;2;3} right}). Rõ ràng với (y)nguyên thì (x) nguyên.

Vậy có 4 cặp số (x,{rm{ y}}) nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1. ĐẠO HÀM g'(x)

2. DÙNG HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT ĐỂ CÔ LẬP m = g'(x)

3. Lập BBT xét dấu g'(x)

4. Dựa vào BBT xét các điều kiện thoat yêu cầu bài toán.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ