Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có nhiều nhất (10) số nguyên (x) thỏa mãn (left( {2lg 10x – 3} right)left( {lg x – y} right)


Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có nhiều nhất (10) số nguyên (x) thỏa mãn (left( {2lg 10x – 3} right)left( {lg x – y} right) < 0)?

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) có nhiều nhất (10) số nguyên (x) thỏa mãn (left( {2lg 10x – 3} right)left( {lg x – y} right) < 0)?

A. (3). 

B. (2). 

C. (0). 

D. (1).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Điều kiện: (x > 0).

Ta có: (left( {2,lg 10x – 3} right)left( {lg x – y} right) < 0) 

( Leftrightarrow left( {2lg x – 1} right)left( {lg x – y} right) < 0)

( Leftrightarrow frac{1}{2} < lg x < y) 

( Leftrightarrow sqrt {10}  < x < {10^y}). 

Yêu cầu bài toán ( Leftrightarrow {10^y} le 14 Leftrightarrow y le lg 14).

(y) nguyên dương nên (y = 1).

Vậy có 1 giá trị (y) nguyên dương thỏa yêu cầu bài toán.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ