Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=frac{x}{x+1}) mà tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Ta có (y=f’left( x right)=frac{1}{{{left( x+1 right)}^{2}}}.)

Phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) tại điểm (Mleft( {{x}_{0}};{{y}_{0}} right)in left( C right)left( {{x}_{0}}ne -1 right)) có dạng (y=f’left( {{x}_{0}} right)left( x-{{x}_{0}} right)+{{y}_{0}}.)

Do tiếp tuyến cắt (Ox,Oy) lần lượt tại hai điểm (A,B) và tam giác OAB cân nên tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (y=x) hoặc (y=-x)

Suy ra (left[ begin{array}{l}
frac{1}{{{{left( {{x_0} + 1} right)}^2}}} = 1\
frac{1}{{{{left( {{x_0} + 1} right)}^2}}} = – 1left( {vn} right)
end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
{x_0} = 0\
{x_0} = – 2
end{array} right..)

Với (x=1) phương trình tiếp tuyến là (y=x) loại vì A trùng O

Với (x=-2) phương trình tiếp tuyến là (y=x+2)

Vậy có 1 tiếp tuyến thỏa mãn ycbt.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ