Đặt điện áp xoay chiều (u=Usqrt{2}cos omega t) vào hai đầu đoạn mạch


 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều (u=Usqrt{2}cos omega t) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tại thời điểm t1, giá trị tức thời của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 2A và điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bằng 0. Tại thời điểm t2, giá trị tức thời của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 1A và điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là (2sqrt{3})V. Dung kháng của tụ điện là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, áp dụng công thức độc lập với thời gian tại các thời điểm, ta có:

  (frac{u_{1}^{2}}{U_{0}^{2}}+frac{i_{1}^{2}}{I_{0}^{2}}=1Rightarrow frac{0}{U_{0}^{2}}+frac{{{2}^{2}}}{I_{0}^{2}}=1Rightarrow {{I}_{0}}=2(A))

  (frac{u_{2}^{2}}{U_{0}^{2}}+frac{i_{2}^{2}}{I_{0}^{2}}=1Rightarrow frac{{{(2sqrt{3})}^{2}}}{U_{0}^{2}}+frac{{{1}^{2}}}{{{2}^{2}}}=1Rightarrow {{U}_{0}}=4(V))

  Dung kháng của tụ điện là: ({{Z}_{C}}=frac{{{U}_{0}}}{{{I}_{0}}}=frac{4}{2}=2(Omega )) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ