Theo khảo sát của một tổ chức Y tế, tiếng ồn vượt qua 90 dB


 • Câu hỏi:

  Theo khảo sát của một tổ chức Y tế, tiếng ồn vượt qua 90 dB bắt đầu gây mệt mỏi, mất ngủ, tổn thương chức năng thính giác, mất thăng bằng cơ thể và suy nhược thần kinh. Tại tổ dân cư 118 phố Đặng Văn Ngữ, thành phố Hà Nội có cơ sở cưa gỗ, khi hoạt động có mức cường độ âm lên đến 110 dB với  những hộ dân cách đó chừng 100 m. Tổ dân phố đã có khiếu nại đòi chuyển cơ sở đó ra xa khu dân cư. Để không gây ra các hiện tượng sức khỏe trên với người dân thì cơ sở đó phải cách khu dân cư ít nhất là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Mức cường độ âm tại khu dân cư trức và sau khii chuyển xưởng gỗ là:

  ({{L}_{1}}=10lg frac{{{I}_{1}}}{{{I}_{0}}}=110(dB))

  ({{L}_{2}}=10lg frac{{{I}_{2}}}{{{I}_{0}}}le 90(dB))

  (Rightarrow {{L}_{1}}-{{L}_{2}}=10lg frac{{{I}_{1}}}{{{I}_{2}}}ge 20(dB)Rightarrow lg frac{{{I}_{1}}}{{{I}_{2}}}ge 2)

  Lại có: (I=frac{P}{4pi {{r}^{2}}}Rightarrow Isim frac{1}{{{r}^{2}}})

  (Rightarrow lg frac{{{I}_{1}}}{{{I}_{2}}}=lg frac{r_{2}^{2}}{r_{1}^{2}}ge 2Rightarrow frac{r_{2}^{2}}{r_{1}^{2}}ge 100Rightarrow {{r}_{2}}=10{{r}_{1}}=1000(m)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ