Dđ qua cuộn dây giảm từ 1A xuống đến bằng không trong thời gian 0,05s.


 • Câu hỏi:

  Dòng điện qua cuộn dây giảm từ 1A xuống đến bằng không trong thời gian 0,05s. Cuộn dây có độ tự cảm 0,2H. Suất điện động tự cảm trung bình xuất hiện trong cuộn dây trong thời gian trên là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Suất điện động tự cảm: ({{e}_{tc}}=-Lfrac{Delta i}{Delta t}=4,V). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ