Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x2 + 1, tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là


 • Câu hỏi:

  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x2 + 1, tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C

  Ta có (y’ = 2x Rightarrow y’left( 2 right) = 4)

  Phương trình tiếp tuyến với y = x2 + 1 tại M(2;5) là: y = 4(x – 2) + 5 = 4x – 3.

  Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong với tiếp tuyến:

  ({x^2} + 1 = 4x – 3 Leftrightarrow x = 2)

  (S = int_0^2 {left| {{x^2} – 4x + 4} right|dx = frac{8}{3}} ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ