Giải bài tập SGK Toán lớp 1 – Phát triển năng lực – Sách Toán


Giải bài tập SGK Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
=====

Hướng dẫn giải bài tập Toán 1 về cơ bản các em học sinh sẽ được học:
Các số từ 1 đến 100, biết các phép cộng, trừ từ 1 đến 100, biết thế nào là hình vuông – tròn – tam giác. Đồng thời biết giải các bài toán có lời văn, biết thế nào là nhỏ hơn, lớn hơn, bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. Ngoài ra còn các em học sinh còn biết thế nào là xăng-ti-met, cách đo độ dài, biết thế nào là điểm, đoạn thẳng. Các em cũng phải biết xem giờ, thời gian.

ĐÂY LÀ MỤC LỤC THEO CHƯƠNG – PHẦN. Các bạn chọn phần muốn xem.

  1. Giải SGK – Bài: Đếm đến 10 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
  2. Giải SGK – Bài: Số 1, số 2, số 3 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
  3. Giải SGK – Bài: Số 4, số 5 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
  4. Giải SGK – Bài: Số 6, số 7 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
  5. Giải SGK – Bài: Số 8, số 9 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
  6. Giải SGK – Bài: Số 0 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
  7. Giải SGK – Bài: Số 10 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực
  8. Giải SGK – Bài: Ôn tập 1 – Toán lớp 1 – Phát triển năng lực

Reader InteractionsLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ