Mạch (LC) lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại


 • Câu hỏi:

  Mạch (LC) lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 4 V. Biết L = 0,2 mH; C = 5 nF. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 12 mA thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn là 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Ta có định luật bảo toàn năng lượng điện từ trong mạch dao động:

  ({{text{W}}_{dmax }}={{text{W}}_{tmax }}Rightarrow frac{1}{2}CU_{0}^{2}=frac{1}{2}LI_{0}^{2})

  (Rightarrow I_{0}^{2}=frac{CU_{0}^{2}}{L}=frac{{{5.10}^{-9}}{{.4}^{2}}}{0,{{2.10}^{-3}}}={{4.10}^{-4}}left( {{A}^{2}} right))

  Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có:

  (Rightarrow frac{{{i}^{2}}}{I_{0}^{2}}+frac{{{u}^{2}}}{U_{0}^{2}}=1Rightarrow frac{{{left( {{12.10}^{-3}} right)}^{2}}}{{{4.10}^{-4}}}+frac{{{u}^{2}}}{{{4}^{2}}}=1Rightarrow left| u right|=3,2left( V right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ