Many elephants are poached. Their tusks are used to make valuable ivory objects.


 • Câu hỏi:

  Many elephants are poached. Their tusks are used to make valuable ivory objects.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  “Nhiều con voi bị săn trộm. Ngà của chúng được sử dụng để chế tạo các đồ trang sức từ ngà voi có giá trị.”

  Câu A, B, D sai nghĩa. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ