Many industries today use highly automated vehicles. They can drive with almost no human intervention.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Many industries today use highly automated vehicles. They can drive with almost no human intervention.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  “Nhiều ngành công nghiệp ngày nay sử dụng nhiều phương tiện tự động. Họ có thể lái xe mà hầu như không cần sự can thiệp của con người.”

  Câu A, C, D sai nghĩa. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ