Một loài động vật giới đực dị giao tử, tính trạng râu mọc ở cằm do một cặp alen chi phối, tiến hành phép lai P thuần chủng tương phản được F1


 • Câu hỏi:

  Một loài động vật giới đực dị giao tử, tính trạng râu mọc ở cằm do một cặp alen chi phối, tiến hành phép lai P thuần chủng tương phản được F1: 100% con đực có râu và 100% cái không râu, cho F1 ngẫu phối với nhau được đời F2, trong số những con cái 75% không có râu, trong khi đó trong số các con đực 75% có râu. Cho các nhận xét dưới đầy về tính trạng mọc râu ở loài động vật nói trên:

  (1) Tính trạng mọc râu do gen nằm trên NST giới tính chi phối.

  (2) Tỉ lệ có râu: không râu cả ở F1 và F2 tính chung cho cả 2 giới là 1 : 1.

  (3) Cho các con cái không râu ngẫu phối với con đực không râu, ở đời sau có 83,33% cá thể không râu.

  (4) Nếu cho các con đực có râu ở F2 lai với các con cái không râu ở F2, đời F3 thu được tỉ lệ 7:2 về tính trạng này.

  Số nhận xét đúng:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: C

  Có râu (A) là trội so với đực, lặn so với cái; không râu (a) là lặn so với đực, trội so với cái => Ý 1 sai

  P: AA × aa

  F1: 100% Aa (cái 100% không râu, đực 100% có râu)

  F2 cái 1/4 AA có râu : 1/2 Aa không râu : 1/4 aa không râu

  Đực 1/4 AA có râu : 1/2 Aa có râu : 1/4 aa không râu

  => Ý 2 đúng.

  Ý 3: (2/3 Aa : 1/3 aa) × aa => đời con 1/3 Aa: 2/3 aa

  Kiểu hình không râu = 1/2 + 2/3 × 1/2 = 5/6 => Ý 3 đúng

  Ý 4: (1/3 AA : 2/3 Aa) × (2/3 Aa : 1/3 aa) => Đời con: 2/9 AA: 5/9 Aa : 2/9 aa => Tỉ lệ 1: 1 => Ý 4 sai. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ