Một người chơi đàn guitar khi bấm trên dây để dây có chiều dài (0,24m)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Dây đàn ghi ta hai đầu cố định nên tần số âm cơ bản: (f=k{{f}_{0}}=k.frac{v}{2l})

Khi dây đàn có chiều dài 0,24m: ({{f}_{1}}=n{{f}_{0}}Leftrightarrow frac{v}{2.{{l}_{1}}}=nfrac{v}{2l}Leftrightarrow frac{v}{2.0,24}=nfrac{v}{2l}left( 1 right))

Khi dây đàn có chiều dài 0,2m: ({{f}_{2}}=n{{f}_{0}}Leftrightarrow frac{v}{2.{{l}_{2}}}=nfrac{v}{2l})(Leftrightarrow frac{v}{2.0,2}=left( n+1 right)frac{v}{2l}=nfrac{v}{2l}+frac{v}{2l}left( 2 right))

Từ (1) và (2) suy ra: (frac{v}{2.0,2}=frac{v}{2.0,24}+frac{v}{2l}Leftrightarrow frac{1}{0,4}=frac{1}{0,48}+frac{1}{2l}Rightarrow l=1,2m)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ