Ms. Minh is very happy. Her daughter won the first prize of the dancing contest


 • Câu hỏi:

  Ms. Minh is very happy. Her daughter won the first prize of the dancing contest

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  “Cô Minh rất vui. Con gái cô ấy đã đạt giải nhất cuộc thi nhảy.”

  – Whose + N: thay thế cho tính từ sở hữu

  A, B sai cấu trúc

  D. sai nghĩa (Con gái của cô Minh, người đã đạt giải nhất cuộc thi nhảy, rất vui.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ