No matter how hard I tried, I couldn’t open the door.


 • Câu hỏi:

  No matter how hard I tried, I couldn’t open the door.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  “Dù cho tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể mở được cửa.”

  Cấu trúc: No matter how + adj/ adv + S + V, a clause: dù thế nào đi chăng nữa… thì… ~ although + a clause, a clause

  B sai nghĩa (Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng tôi có thể mở cửa.)

  C, D sai ngữ pháp • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ