Ông Bình làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằg một tấm kính cường lực.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Giả sử (left( O;R right)) là đường tròn đáy của hình trụ.

Áp dụng định lý (sin ) trong tam giác ABC, với (left( O right)) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Ta có: (frac{MN}{sin A}=2RLeftrightarrow R=4,45.)

(Rightarrow ) Diện tích xung quanh của hình trụ là: ({{S}_{xq}}=2pi Rh=2pi .4,45.1,35=12,015pi left( {{m}^{2}} right).)

Vì (OM=ON=MN=4,45) nên (Delta OMN) là tam giác đều (Rightarrow angle MON={{60}^{0}}.)

(Rightarrow ) Diện tích tấm cường lực là: (frac{1}{3}{{S}_{xq}}left( {{m}^{2}} right).)

Vậy số tiền Ông Bình mua tấm kính trên là: (frac{1}{6}.12,105pi .1500000approx 9436558) (đồng).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ