Quá trình hình thành các loại B, C, D từ loài A (loại 1 gốc) được mô tả ở hình bên.


 • Câu hỏi:

  Quá trình hình thành các loại B, C, D từ loài A (loại 1 gốc) được mô tả ở hình bên. Phân tích hình này, theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Các cá thể của loài A ở đảo I có thể mang một số alen đặc trưng mà các cá thể của loài A ở đất liền không có.

  II. Khoảng cách giữa các đảo có thể là yếu tố duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể ở đảo I, đảo II và đảo III.

  III. Vốn gen của các quần thể thuộc loại B ở đảo I, đảo II và đảo III phân hóa theo các hướng khác nhau.

  IV. Điều kiện địa lí ở các đảo là nhân tố trực tiếp gây ra những thay đổi về vốn gen của mỗi quần thể.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ