Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện :(left| {z – i} ight| = 1) là :


 • Câu hỏi:

  Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện :(left| {z – i} right| = 1) là :

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ