Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = (frac{pi }{3}) q


 • Câu hỏi:

  Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx, y = 0, x = 0, x = (frac{pi }{3}) quanh Ox là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  (V = pi int_0^{frac{pi }{3}} {{{tan }^2}xdx = pi sqrt 3  – frac{{{pi ^2}}}{3}} ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ