Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4, (y = frac{{{x


 • Câu hỏi:

  Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4, (y = frac{{{x^2}}}{2})

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  (V = pi int_2^4 {2ydy}  = pi {y^2}left| {_2^4} right. = 12pi ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ