This restaurant is……………with those who like Vietnamese food.


 • Câu hỏi:

  This restaurant is……………with those who like Vietnamese food.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Chỗ trống cần một tính từ • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ