Tìm (m) để phương trình ({{x}^{6}}+6{{x}^{4}}-{{m}^{2}}{{x}^{3}}+left( 15-3{{m}^{2}} right){{x}^{2}}-6mx+10=0) có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc (left[ frac{1}{2};2 right]?)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Phương trình đã cho tương đương với

(left( {{x}^{6}}+6{{x}^{4}}+12{{x}^{2}}+8 right)-left( {{m}^{3}}{{x}^{3}}+2{{m}^{2}}{{x}^{2}}+3mx+1 right)+left( 3{{x}^{2}}-3mx+3 right)=0)

(Leftrightarrow {{left( {{x}^{2}}+2 right)}^{3}}-{{left( mx+1 right)}^{3}}+3left( {{x}^{2}}-mx+1 right)=0)

(Leftrightarrow left( {{x}^{2}}-mx+1 right)left[ {{left( {{x}^{2}}+2 right)}^{2}}+left( {{x}^{2}}+2 right)left( mx+1 right)+{{left( mx+1 right)}^{2}}+3 right]=0)

(Leftrightarrow {{x}^{2}}-mx+1=0) (Vì ({{a}^{2}}+ab+{{b}^{2}}={{left( a+frac{1}{2}b right)}^{2}}+frac{3}{4}{{b}^{2}}ge 0,forall a,b).)

(Leftrightarrow x+frac{1}{x}=m) (Do (x=0) không thỏa mãn phương trình này).

Xét hàm số (fleft( x right)=x+frac{1}{x}) trên đoạn (left[ frac{1}{2};2 right].) Ta có:

(f’left( x right)=1-frac{1}{{{x}^{2}}})

(f’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
x = – 1 notin left( {frac{1}{2};2} right)\
x = 1 in left( {frac{1}{2};2} right)
end{array} right.)

Ta có bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên trên suy ra để phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm thỏa mãn (left[ frac{1}{2};2 right]) thì (2

Vậy tất cả các giá trị cần tìm của (m) là (2Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ