Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số (y={{x}^{2}}-4) và (y=-{{x}^{2}}-2x.)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là ({{x}^{2}}-4=-{{x}^{2}}-2xLeftrightarrow {{x}^{2}}+x-2=0.) Phương trình này có hai nghiệm là 1 và -2.

Do đó, diện tích cần tính là

(S=intlimits_{-2}^{1}{left| {{x}^{2}}-4-left( -{{x}^{2}}-2x right) right|dx}=left| intlimits_{-2}^{1}{left( 2{{x}^{2}}+2x-4 right)dx} right|=left| left( frac{2}{3}{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-4x right)left| begin{align}

& 1 \

& -2 \

end{align} right. right|=9.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ