Trên mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 24 cm có hai nguồn kết hợp dđ


 • Câu hỏi:

  Trên mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 24 cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên AB có số cực tiểu nhiều hơn số cực đại và khoảng cách xa nhất giữa hai cực đại bằng  21,5 cm. Cho tốc độ truyền sóng là 25 cm/s. Tần số dao động nhỏ nhất của nguồn có giá trị gần nhất với

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có: (frac{lambda }{2}

  Vì số giao thoa cực đại trên AB là số lẻ nên: (21,5=klambda to 5le kle 8)

  (to f=frac{v}{lambda }=frac{25}{21,5}k=frac{50}{43}kxrightarrow{{{k}_{min }}=5}{{f}_{min }}=5,81Hz) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ