Trong đợt hội trại “ Khi tôi (18)” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bầy trên một pano có dạng Parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật (ABCD). Phần còn lại sẽ trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là (200.000) đồng cho một ({m^2}) bảng. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu ( làm tròn đến hàng phần nghìn)? – Sách Toán

Trong đợt hội trại “ Khi tôi (18)” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bầy trên một pano có dạng Parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật (ABCD). Phần còn lại sẽ trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là (200.000) đồng cho một ({m^2}) bảng. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu ( làm tròn đến hàng phần nghìn)? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ