Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm (Aleft( 2;1;3 right)) và mặt phẳg (left( P right):x+my+left( 2m+1 rig


 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm (Aleft( 2;1;3 right)) và mặt phẳng (left( P right):x+my+left( 2m+1 right)z-m-2=0), m là tham số thực. Gọi (Hleft( a;b;c right)) là hình chiếu vuông góc của điểm A trên (left( P right)). Khi khoảng cách từ điểm A đến (left( P right)) lớn nhất, tính a+b.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT năm 2021 môn Toán lớp 12
  Đáp án đúng: C

  (dleft( {A,left( P right)} right) = frac{{left| {2 + m + 3left( {2m + 1} right) – m – 2} right|}}{{sqrt {{1^2} + {m^2} + {{left( {2m + 1} right)}^2}} }} = frac{{3left| {2m + 1} right|}}{{sqrt {1 + {m^2} + {{left( {2m + 1} right)}^2}} }})

  Vì (1+{{m}^{2}}ge frac{1}{5}{{left( 2m+1 right)}^{2}}, forall min mathbb{R}) nên (dleft( A,left( P right) right)le frac{3left| 2m+1 right|}{sqrt{frac{1}{5}{{left( 2m+1 right)}^{2}}+{{left( 2m+1 right)}^{2}}}}=frac{sqrt{30}}{2})

  Suy ra, khoảng cách từ điểm A đến (left( P right)] là lớn nhất khi và chỉ khi m=2.

  Khi đó: (left( P right):x+2y+5z-4=0; AH:left{ begin{array}{*{35}{l}}

  x=2+t \

  y=1+2t \

  z=3+5t \

  end{array} right.)

  (H=dcap left( P right)Rightarrow 2+t+2left( 1+2t right)+5left( 3+5t right)-4=0Leftrightarrow t=-frac{1}{2}Rightarrow Hleft( frac{3}{2};0;frac{1}{2} right)).

  Vậy (a=frac{3}{2}, b=0Rightarrow a+b=frac{3}{2}). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ