Trong sơ đồ hình vẽ bên, R là 1 quang điện trở, AS là ánh sáng kích thích


 • Câu hỏi:

  Trong sơ đồ hình vẽ bên, R là một quang điện trở, AS là ánh sáng kích thích, A là ampe kế nhiệt lý tưởng, và V là vôn kế nhiệt lý tưởng. Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay đổi như thế nào nếu tắt chùm sáng kích thích AS?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Ta biết rằng nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa trên hiện tượng quang điện trong. Khi tắt chùm sáng kích thích, hiện tượng quang điện trong dừng xảy ra nên giá trị điện trở R của quang điện trở tăng lên.

  Do đó cường độ dòng điện trong mạch (I=frac{xi }{R+r}) bị giảm đi nên số chỉ Ampe kế giảm.

  Điện áp trên quang trở ({{U}_{R}}=xi -Ir) tăng lên làm số chỉ Vôn kế tăng. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ