Trong TN Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe F1 và F2 1 mm


 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe F1 và F2 là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát giao thoa là 2 m. Chiếu ánh sáng gồm 2 bức xạ đơn  sắc màu vàng và màu lục có bước sóng lần lượt là 0,6 µm và 0,5 µm vào hai khe thì thấy trên màn quan sát có những vân sáng đơn sắc và các vân sáng cùng màu vân trung tâm. Có bao nhiêu vân màu lục giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có:

  (begin{array}{l}
  i = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2} Rightarrow {k_1}{lambda _1} = {k_2}{lambda _2}\
   Rightarrow frac{{{k_1}}}{{{k_2}}} = frac{{{lambda _2}}}{{{lambda _1}}} = frac{5}{6}\
   Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {{k_1} = 5}\
  {{k_2} = 6}
  end{array}} right.
  end{array})

  → trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 6 khoảng vân màu lục (có 5 vân sáng  màu lục)  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ